Ken uw pappenheimers

Als Schrödinger gelijk heeft, en we zijn allen golfpakketjes, dan zouden we allemaal iets dikker, nee, iets vager de zaal moeten verlaten dan we vanochtend… nou, misschien is het nog waar ook.

Mijn docent Grondslagen van de Natuurkunde is zich bewust van het effect dat zijn colleges doorgaans op ons hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.