Conclusie naar keuze

Hij die de filosofische wetenschappen¹ bestudeert zal geïnfecteerd worden met de corruptie en het kwaad van de filosofen. Slechts weinigen leggen zich toe op deze studies zonder ontdaan te worden van religie, en de teugel van godvrezendheid los te laten.

Abū Ḥāmed Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, 1058-1111

¹Natuurkunde, wiskunde, logica en ethica en zo.